Notiek datu ielāde!

LVĢMC frontālā analīze

Apzīmējumi:


Aukstā fronte

Siltā fronte

Oklūzijas fronte

C Ciklona centrs

A Anticiklona centrs

Izobāra (ik pēc 10hPa)

Izobāra (ik pēc 2.5hPa)

Atmosfēras spiediena izmaiņas ik pēc trīs stundām

Ax Atmosfēras spiediens aug

Kx Atmosfēras spiediens krīt

Piezemes sinoptiskās kartes dati

Plašāk: https://ej.uz/WMO-No306