Foto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: A.VīksnaFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: J.StrapcānsFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.NulleFoto: U.Nulle

Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015.


Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2012.-2015. tika sagatavots Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2016.gadā.


Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram ne retāk kā reizi četros gados ir jāsagatavo un jāpublicē nacionālais ziņojums par vides stāvokli, ietverot tajā informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi. Iepriekšminētais ziņojums ir jāievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā.


2016. gada ziņojuma sagatavošanā piedalījās speciālisti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Zemkopības Ministrijas, Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centra, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Veselības inspekcijas, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Lauku atbalsta dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes.